خدمات : امنیت اطلاعات

امنیت اطلاعات Information Security

آزمون نفوذپذيري چه براي سازمانهايي كه از تجهيزات امن استفاده مي كنند و چه براي آن دسته از سازمانهايي كه در استقرار تجهيزات نرم افزاري، سخت افزاري و شبكه اي قوي، نوپا محسوب مي گردند، به عنوان يك روش ارزیابی قانونمند و قابل اتکا در جهت شناسايي آسيب پذيريهاي سيستم كاربرد وسيعي يافته است. تست نفوذپذیری یا تست نفوذ روشی برای تخمین میزان امنیت یک کامپیوتر (معمولا سرور) یا یک شبکه است که با شبیه‌سازی حملات یک حمله‌کننده (هکر) صورت می‌گیرد. آزمون نفوذ به منظور یافتن نقاط آسیبپذیر وبسایتها، شبکه و زیرساخت فناوری اطلاعات یک مجموعه انجام میشود. آزمون نفوذ توسط کارشناسان خبره امنیت انجام میشود و در این آزمون پروسهها و تکنیکهایی استفاده میشود که توسط هکرها برای نفوذ به سیستم های فاوا بکارگرفته میشود.

اهم خدمات در این حوزه :

  • مشاوره ، نظارت و بازبینی منظم امنیت حوزه فن آوری ارتباطات و اطلاعات سازمان/کسب و کار.
  • بازبینی و طراحی روال ها و فرآیندهای کاری و تدوین روال های امنیتی.
  • انجام تست کامل نفوذ (Penetration Test) برای شناسایی آسیب پذیری های امنیتی در شرایط وقوع حمله .
  • انجام خدمات ISMS و SOGP.
  • آموزش و بازآموزی پرسنل و متخصصین.