خدمات : داده‌های عظیم

داده های عظیم Big Data

داده‌های عظیم میتوانند بر اساس مشخصات زیر تعریف شوند:

حجم - مقدار داده‌های تولید شده در این زمینه بسیار مهم است. اندازه داده‌ها ارزش و پتانسیل داده‌های مورد توجه به آن را تعیین می‌کند تا جایی که میتوان تصمیم گرفت که داده عظیم محسوب میشود یا خیر. نام 'داده‌های عظیم' به خودی خود شامل موضوعی است که نشان دهنده رابطه با اندازه زیاد داده می باشد.

تنوع - جنبه بعدی در داده‌های عظیم تنوع آن است. این بدان معنی است که دسته بندی داده‌های عظیم به ضرورت نیاز شناسایی شده توسط تحلیلگران داده دارد.این به افراد کمک می‌کند تا داده‌های و ارتباطتشان را دقیق تر تحلیل کنند تا از مزایا و رعایت اهمیت داده‌های عظیم به طور موثر استفاده کنند.

نرخ تولید - اصطلاح 'نرخ تولید' در این موضوع به سرعت تولید داده اشاره دارد و یا چگونگی سرعت تولید و پردازش داده‌ها برای پاسخگویی به خواسته‌ و چالش‌های پیش رو در مسیر رشد و توسعه است.

ما از مشتریان مان برای سرمایه گذاری در داده های عظیم و ترکیب آن با اطلاعات دیگر حمایت میکنیم به منظور تولید بینش کسب و کار بهبود یافته .

اهم خدمات در این حوزه :

  • تجزیه و تحلیل به عنوان یک سرویس
  • فهم تجزیه تحلیل داده های بزرگ
  • ارائه خدمات پلت فرمی داده های عظیم
  • استراتژی هوش کسب و کار و تحول
  • خدمات بیمه داده های بزرگ
  • نوآوری بر روی ذخیره دادده های بزرگ
  • استراتژی های ذخیره داده های بزرگ
  • ادغام و بهینه سازی داده های بزرگ
  • اجرا فرآیند های کسب و کار بر روی داده های بزرگ