محصولات : سامانه مدیریت آموزش

LCMS چيست؟

واژه LCMS مخفف عبارت «Learning & Content Management System» و به معني «سيستم مديريت آموزش و محتواي آموزشي» است. در واقع LCMS يک نرم افزار تحت شبکه (معمولاً شبکه جهاني اينترنت) است که اجراي دوره هاي آموزش الکترونيکي (eLearning) را امکان پذير کرده و در کلي ترين نگاه، شامل دو دسته امکانات زير است:

  • امکانات «طراحي و مديريت ساختار و عمليات آموزش»
  • امکانات توليد، سازمان دهي و تحويل محتواي درسي و آزمون هاي الکترونيکي مورد نياز در آموزش الکترونيکي

LMS چيست و چه تفاوت هايي با LCMS دارد؟

LMS مخففه عبارت «Learning Management System» به معني «سيستم مديريت آموزش» بوده و به زعم برخي از کارشناسان امر، از ميان دو مجموعه امکانات ذکر شده براي LCMS، فقط مورد اول، يعني « طراحي و مديريت ساختار و عمليات آموزش» را دارا مي باشد. به عبارت ديگر LMS فاقد امکانات توليد و مديريت محتواي آموزشي است. اما بايد توجه داشت که بعضي از کارشناسان، اين دو واژه را به صورت مترادف نيز استفاده مي کنند. به عبارت ديگر، وقتي از کلمه LMS استفاده مي شود، الزاماً نبايد نرم افزار مذکور را فاقد امکانات توليد، سازماندهي و مديريت محتوا دانست.


معرفي امکانات LCMS

طراحي امکانات موجود در LCMS ، بعد از طي شدن يک فاز مطالعاتي طولاني توسط کارشناسان دپارتمان آموزش الکترونيکي اين مرکز و با صرف هزاران نفر- ساعت وقت توسط اين کارشناسان انجام گرديد. يکي از مراحل اين کار، مطالعه و مقايسه امکانات و توانمندي هاي لااقل ده LCMS مطرح جهان، از جملهBlackboard، WebCT ، Moodle و ... بود. در اين مرحله سعي گرديد، امکاناتي که با توجه به ملاحظات فرهنگي، اجتماعي و آموزشي کشورمان داراي کاربرد بودند، براي LCMS موسسه نيز پيش بيني شود.

تيم فنی با تکيه بر سرشت پژوهشي خود، موفق به پياده سازي برخي ويژگي هاي بلندپروازانه پيش بيني شده در اين نرم افزار شدند. از جمله ويژگي هاي متفاوت و منحصر به فرد اين نرم افزار ويژگي «انطباق محيط کاربري به حيات واقعي» در قالب مفهوم «چندنقشي بودن کاربران» است. به عبارت واضح تر در اين سيستم، ابتدا يک نفر به عنوان کاربر تعريف (متولد) شده و «نام کاربري» و «رمز عبور» (شناسنامه) دريافت مي کند، سپس مي تواند با همان نام کاربري و کلمه عبور، نقش هاي متعددي هم چون مدير، مدرس و حتي دانشجو دريافت نمايد و با استفاده از يک ميز کار (يا Home Page) به تمام امکانات مورد نياز خود (براي همه نقش هايش) دست يابد. ويژگي متفاوت ديگري که در اين نرم افزار قابل شناسايي است، قابليت Content Sequencing يا «توليد سکانس هاي محتوا» است که به مدرسين امکان مي دهد، با ايجاد ترکيب ها و توالي هاي دلخواه خود از ماژول هاي محتواي درسي و سؤالات و آزمون هاي موجود در يک مخزن محتوا، سکانس هاي محتوا توليد کرده، مورد استفاده قرار داده و در اختيار ساير مدرسين قرار دهد. اين امکان مي تواند زمينه ساز فرآيند بسيار مهم و استراتژيکي شود که مي توان آن را «نهضت ساخت محتواي الکترونيکي آموزشي ايراني» ناميد.

این سامانه از آخرین تکنولوژی روز وب استفاده می نماید تا از یک تجربه خوب توسط کاربر مطمئن باشد. تعداد مختصری از این تکنولوژی ها عبارتند از: Ajax،LDAP، Unicode، n-tier-architecture، modular extensions، CSS و Strict DTD

  • Gauge مدیریت
  • قوانین در دسترس
  • محدود کردن یا هدایت کردن کاربران از طریق محتوا
  • modularماژولار بودن