محصولات : سامانه بانک املاک و مستندسازی

سامانه بانک املاک و مستند سازی ابزاري براي تصميم گيري هاي قانوني، مديريتي، اقتصادي و اجتماعي بوده و عنصر اصلي در برنامه ريزي و توسعه مي باشد. اين سيستم از يك سوي شامل يك پايگاه داده مي باشد كه حاوي اطلاعات توضيحي و فضائي زمين مرجع بوده و از سوي ديگر شامل روال ها و تكنيكهاي جمع آوري، به هنگام سازي، پردازش و توزيع داده ها مي باشد.ذینفعان سامانه

 • معاونت حقوقي: توابعي هستند كه در امرحقوق رسمي تصدي زمين و املاك و نيز سازماندهي برنامه هاي اصلاحات زمين و ثبت آن فعاليت مي نمايند
 • معاونت مالي/ ذیحسابی: توابعي با دامنه اقتصادي و بهره برداري مالي از زمين بوده و هدف اصلي فعاليت آنها ارزش و بهاء زمين مي باشد.
 • معاونت پشتیبانی: توابعي با دامنه فعاليت كلان درخصوص تعديل و توسعه كاربري زمين و مسائل محيط زيست بوده و به توابع مديريت تعديلي نيزمعروف مي باشد. • مسئله تفکیک اراضی از اهم مسائل شهری و شهرسازی و پایه و اساس رشد موزون شهرها و اجرای طرح جامع و طرح‌های تفصیلی و ضوابط مقرر در طرح‌های مذکور می‌باشد. در حقیقت می‌توان با بکار بردن ضوابط و روشهای اصولی, از طریق کنترل و نظارت بر تفکیک اراضی و ساختمان‌ها و منظور داشتن اختیار برای مراجع ذیربط در امور شهرسازی در مورد بررسی و اصلاح نقشه‌های تفکیکی پیشنهادی توسط مالکان اراضی قبل از اقدامات ثبتی حداقل 60 درصد نظرات اصلاحی طرح‌های جامع و تفصیلی را اعمال نمود و به آنها تحقق ب  نقشه برداري يکي از قديمي ترين تکنيک هاي مورد استفاده بشر بوده و از آن براي تعيين حدود اراضي استفاده مي کرده اند. اما با پيشرفت آباديها و بالا رفتن ارزش زمينهاي شهرها و مزارع، اهميت نقشه برداري بيشتر نمود پيدا مي کند، بطوريکه در حال حاضر ارزش بالاي زمينها در شهرهاي بزرگ باعث شده است در تهيه حدود املاک دقت بالايي رابه کار ببرند و اين دقت بالا لازمه اش تهيه نقشه هاي بزرگ مقياس مي باشد، اين نوع نقشه برداري که باعث تهيه نقشه هاي بزرگ مقياس مي شود را نقشه برداري ثبتي يا کاداستر گويند. کاداستر نقشه برداری ثبتی است، یعنی نقشه برداری که ارزش حقوقی داشته باشد و بتوان بر اساس مرزهای آن سند مالکیت صادر کرد. ایجاد نظامی دقیق ساده روان و مطمئن و قابل تغیر با زمان برای حاکم بر امور املاک و مستحدثات و اراضی متعلق به افراد حقیقی حقوقی دولتی موقوفه و بازنگری اطلاعات و نقشه ها در طول برنامه و نهایتا تغییر سیستم موجود ثبت به کاداستر میباشد. ديگر هدف کاداستر تهيه نقشه هاي دقيق با حدود دقيق براي صدور سند مالکيت مي باشد. براي ارتقا از اين مرحله به سيستمي کارآمد و جامع که شامل زير سيستم هاي متعدد و متفاوت نيز باشد.

  اهداف سامانه

  اهداف کیفی : ایجاد گردش کار روان در یک نظام قابل اطمینان برای صدور سند مالکیت و همچنین ایجاد اطمینان در انجام معاملات مربوط به املاک وتثبیت مالکیت کاهش چشمگیر دعاوی ملکی در دادگاهها و کاهش فساد اداری مربوط به بخش املاک در که موجب افزایش کارایی طرحهای عمرانی در کشور خواهد گردید.

  مزایای سامانه

  • تعیین مالکیت : تعیین نوع تملک (بیع، وقف، هبه، صلح و....)
  • تعیین وضعیت : امکان تشخیص نوع کاربری و واحد استفاده کننده
  • تضمين مالكيت : درصورت غيررسمي بودن ملك ، شخص در دفاع از املاك خود دچار مشكل خواهد شد. هيچ دفاع فيزيكي وجود ندارد كه به اندازه قوانين ثبتي از اصل مالكيت و حقوق مالك دفاع نمايد.
  • ثبات اجتماعي : ثبت دقيق ، صحيح و به روز، از اختلافات و منازعات مربوط به تصرف ملك جلوگيري نموده و اين امر به كاهش دعاوي ملكي و در نتيجه به ثبات اجتماعي كمك مي كند.
  • تضمين اعتبار: در صورت وجود حقوق رسمي ملك ، موسسات اعتباري وام دهنده درخصوص اعطاي وام و اعتبار به ملك با خطر پذيري كمتر و درجه اعتماد بيشتر اقدام به اينكار مي نمايند.
  • توسعه زمين : افزايش اعتبار و وجود بيمه املاك عزم و انگيزه افراد براي انتفاع و بهره گيري در جهت ساخت و ساز و احداث تجهيزات و حفظ منابع طبيعي در داخل ملك را افزايش داده و در نتيجه به توسعه ملك و افزايش قابليت توليد مي انجامد.
  • قابليت تبديل به پول : در صورت وجود حقوق قانوني براي املاك ، امكان تبديل آنها به پول در غالب خريد و فروش، كسب وام و اعتبار، دريافت بيمه خسارت طبيعي، رهن و اجاره آنها بسيار بالاتر خواهد بود.