• فن آوران رامیلا ارتباط

سریعترین روش پیشرفت کسب و کار خود را در زمینه فناوری با ما تجربه کنید

درباره رامیلا

شرکت فن آوران رامیلا ارتباط به صورت تخصصي در حوزه فناوری اطلاعات در کلیه ی زمینه ها برای بهره برداری توسط سازمان های مخاطب و تحقیق، انتقال، بومی سازی دانش فنی و تکنولوژی به منظور ایجاد همکاری و هم افزایی و همچنین ایجاد بستر مناسب برای گسترش و توسعه در عرصه علم و فناوری، طراحی و پیاده سازی پروژه در سازمان ها  فعال مي باشد. همچنین با هم افزايي پتانسيل کارکنان شرکت و به‌ کارگیری استانداردهای جهانی از طریق توسعه‌‌ی فناوری های نوین و دانش روز جهان توانسته است در مدت زمان کوتاه، جایگاه خاصی در کشور ایجاد نماید.

بیشتر بدانید...

چشم انداز های رامیلا


فناوری اطلاعات

برترین تولید کننده در حوزه فناوری اطلاعات با بهره گيری از دانش روز دنيا.

راهکار های مدیریتی

برترین ارائه دهنده راهکارهای نوین مديريتی به سازمان ها بر اساس هوش تجاری (BI).

امنیت اطلاعات

برترین ارائه دهنده خدمات نوین امنیت اطلاعات در راستای توسعه زیر ساخت های بنیادین کشور.

نرم افزار

برترین صادر کننده نرم افزار و کسب سهم بازار ویژه در عرصه بين المللي.